Tag Archives: thiết kế cơ khí

Thiết kế bản vẽ gia công Inox trên AutoCAD/Solid Work

thiết kế bản vẽ gia công cơ khí bằng các phần mềm autocad, solidwork tại Bình Dương

Để sản phẩm được gia công sản xuất, bắt buộc phải có bản vẽ thiết kế. Bản vẽ thường được thiết kế bằng phần mềm cơ khí như AutoCad hoặc SolidWork. CNC Inox Thành Danh Đạt nhận thiết kế theo ý tưởng hoặc thiết kế dựa trên sản phẩm mẫu do khách mang đến. Báo […]